Online Manuscript Workshop with Lao TPHI

Online Manuscript Workshop with Lao TPHI

 
วันที่:25 มกราคม 2565
สถานที่:Live @ ห้องประชุม 613 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
รูปแบบ:Online Conference
หน่วยงาน:งานวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานจัดงาน:ศ.นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล
จำนวนผู้ร่วมประชุม:24 คน (ไทย 9 คน ลาว 15 คน)

     

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy  และ  นโยบายคุกกี้