โครงการ ฝึกตอบโต้ภัยพิบัติทางด้านการแพทย์ (Disaster Medical Response team : DMRT)
วันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2566
ณ  ตำบล ปิล็อก อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี