เงื่อนไขการชำระเงิน
O โอนเงิน

โอนเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : Conference Registration เลขที่ 0264367448
ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่  E-mail:  regiscon@hotmail.com
แจ้งชื่องานประชุม และ ชื่อนามสกุลผู้ลงทะเบียน

O บัตรเครดิต
หมายเหตุ : มีค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3% จะไม่รวมอยู่ในใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จออกเฉพาะยอดเงินค่าลงทะเบียนเท่านั้นSupported file types and file is not more than MB