เงื่อนไขการชำระเงิน
O โอนเงิน

โอนเงินผ่านทาง ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : Conference Registration เลขที่ : 0264387448

ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่  E-mail:  regiscon@hotmail.com  ,  imcpcthailand@gmail.com
แจ้งชื่องานประชุม และ ชื่อนามสกุลผู้ลงทะเบียน

หมายเหตุ :  ผู้ลงทะเบียนเพิ่ม PC workshop จำนวนจำกัดห้องละ 45 ที่ กรุณารออีเมล์ยืนยันจากผู้จัดงานก่อนโอนเงินSupported file types and file is not more than MB