กำหนดการประชุม

Update 11/4/2024
 
                 

อัตราค่าลงทะเบียนและการชำระเงิน

 

ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ

  • สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ทั้งงาน
  • เอกสารประกอบการบรรยาย (เฉพาะวิทยากรที่อนุญาตเท่านั้น)
  • อาหารว่างและอาหารกลางวัน International Lunch Buffet ตลอดการประชุม
  • ใบประกาศนียบัตร
  • หน่วยกิต CME สำหรับแพทย์

 

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

         โอนเงินผ่านทาง   ธนาคาร ไทยพาณิชย์       ชื่อบัญชี  Conference Registration    เลขที่บัญชี  026-438744-8

 

แจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียน

         ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail:   regiscon@hotmail.com   เมื่อการเงินตรวจสอบยอดเงินเรียบร้อยแล้ว จะส่ง Confirmation Letter กลับไปทางอีเมล์ ภายใน 1- 2 วัน การลงทะเบียนของท่านจึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์

 

รายนามวิทยากร

Prof. Amir Khorram-Manesh
Department of Surgery, Institute of Clinical Sciences Sahlgrenska Academy, Gothenburg University, Sweden
Prof. Dr. Sang Do Shin
Department of Emergency Medicine, Seoul National University College of Medicine and Hospital, South Korea
รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
ผศ.นพ.วีระวัฒน์ เธียรประธาน
อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
อ.นพ.ณัฐดนัย มั่นเกษตรกิจ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
น.ท.นรเศรษฐ์ อุปริพุทธางกูร
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีอ่อน
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช
อ.พญ.สมจินตนา เอี่ยมสรรพางค์
รพ.กรุงเทพ
นพ.อภิชัย ประคองศิลป์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสระบุรี
 พญ.สุธาสินี เสนาสุ
อาจารย์แพทย์
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.พระนครศรีอยุธยา
นพ.พงศ์สุรีย์ ภูวรัตนาวิวิธ
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลกำแพงเพชร
นพ.บดีภัทร วรฐิติอนันต์
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครปฐม
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้