Update on anticoagulants in adults and children

Update on anticoagulants in adults and children

งานประชุมวิชาการด้านการแพทย์ Update on anticoagulants in adults and children

วันศุกร์ที่ 7 ต.ค.65

เวลา 11.45 - 13.30 น.

Online and Onsite

ณ ห้องประชุม 810A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Register Now!

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy  และ  นโยบายคุกกี้