Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK) Training

Descemet Membrane Endothelial Keratoplasty (DMEK) Training

 
วันที่:30 - 31 สิงหาคม 2560
สถานที่:ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รูปแบบ:Onsite
หน่วยงาน:ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานจัดงาน:รศ.พญ.เกวลิน เลขานนท์
จำนวนผู้ร่วมประชุม:รวม 218 คน (ไทย 196 คน ต่างชาติ 22 คน)

     

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy  และ  นโยบายคุกกี้