NNHF Basic Coagulation Course 2015

NNHF Basic Coagulation Course 2015

 
วันที่:17 - 20 พฤศจิกายน 2558
สถานที่:ห้องประชุม ชั้น 6 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รูปแบบ:Onsite
หน่วยงาน:สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประธานจัดงาน:ศ.พญ.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์
จำนวนผู้ร่วมประชุม:ต่างชาติ 11 คน